İSMİNİZİN TURNUVALARDA ANILMASINI
İSTER MİSİNİZ?

Bilgi ve iletişim çağında yaşadığımız günümüzde rakipler arasından ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitleyle duygusal bir bağ kurmak ve az bütçelerle geniş kitlelere ulaşmak önemli.

Doğru yapılan sponsorluklar hedef kitleye en kısa yoldan ve etkili şekilde ulaşır. Tüketici, reklamın parası ödenerek yayınlandığını bildiği için reklama ön yargılı yaklaşırken, önem verdiği konudaki sponsorluklardan daha çok etkilenir.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, kamuoyu artık topluma katkıda bulunan şirketlere daha çok itibar ediyor ve bu tercihi tüketime de yansıtarak satışları arttırıyor.

Dünyada en yoğun olarak yapılan sponsorluklar spor, müzik, kültür-sanat, eğitim, sağlık konularını içeriyor.

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Konya Boks il temsilciliği, yeni hedeflere yönelirken sponsor kurumlarını yanında görmekten heyecan ve mutluluk duymaktadır.

Teşekkürler…

Sponsorluk faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar tespit etmiş oldukları hedef kitleye ulaşmak için farklı sponsorluk türlerini tercih etmektedirler. Bu sponsorluk türlerini beş ana başlık altında incelenebilir.

 

1. Spor SponsorluğuDünyada sponsorluk harcamalarının büyük bir kısmı spor sponsorluğuna harcanmaktadır. Bu oran %67 gibi oldukça yüksek bir sayıya ulaşmaktadır. Sporun tercih edilmesinin sebebi dünyanın her yerinde ortak bir dil ve kültür olarak kabul edilmesidir. Sporun dünyanın her yerinde büyük kitleler tarafından izlenilmesi kuruluşları bu faaliyetlere sponsor olmaya teşvik etmektedir.

Kuruluşların ulaşmak istediği hedef kitlesine bağlı olarak ürün ya da hizmetin topluma duyurulması için uluslararası, ulusal veya yerel bir spor olayına malzeme, hizmet veya maddi açıdan destek verebilmektedir.
Sponsorluk etkinliğinin artması ve bütçelerin büyümesinden sadece takımlar ve organizasyonlar değil, bireysel olarak spor yapan sporcularda yararlanmaktadır. Böylece sponsorlar sayesinde tüm spor dallarında  , takım ya da bireysel sporcular daha güçlü rekabet koşullarına kavuşmaktadırlar.
2 .Kültür-Sanat Sponsorluğu
Kurumların imajı açısından yapılan bu tür sponsorluklar spordan sonra en fazla yatırımın yapıldığı sponsorluk türüdür. Kültür ve sanatın hangi alanında sponsorluk yapılacağına karar verme aşamasında kuruluşun hedef kitlesinin yaşı, gelir düzeyi, sosyal statüsü ve tüketim biçimi göz önünde bulundurulmalı, desteklenecek faaliyet ile yaratılmak istenilen imaj arasındaki bağlantı iyi tespit edilmesi gerekir.
Popüler ya da klasik tüm kültür ve sanat etkinlikleri spor kadar olmasa da hedef kitleye ulaşmada önemli ve etkin bir sponsorluk türüdür. Sponsoruna saygınlık ve itibar kazandırması açısından spora göre daha avantajlı olduğu durumlarda bulunmaktadır.
  3.Sosyal Sponsorluk
Kuruluşlar kar amacı gütmeden, sosyal sorumluluk bilincine sahip olduklarının bir ispatı olarak sosyal sponsorluk faaliyetlerinde bulunurlar. Devletin ve kamu kuruluşlarının yetersiz kaldığı bir çok durumda özel kuruluşların üstlendiği sağlık, eğitim ve çevre alanlarını kapsamaktadır.
Özellikle son zamanlarda sosyal sponsorluklar daha da önemli olmaya başlamıştır. Kuruluşların hedef kitleye bu tarz sponsorluklarla hitap etmesi pozitif sonuçlara neden olmaktadır.
   
 4.Yayın Sponsorluğu
Son zamanlarda özellikle televizyon kanallarında veya sosyal medyalarda kullanılan yayın sponsorluğu artmaktadır. Dizi, film, yarışma programları gibi birçok yayınlarda dahil olmak üzere sponsorlar hedef kitlesinin ayrılmaz olduğu yayınlardan faydalanarak bilinirliğini güçlendirmektedir. Fakat sponsor olunamayacak bazı durumlar söz konusu olmaktadır. Kamu adına zarar verecek ve kötü örnek teşkil edecek ürün sponsorlukları yasaklanmıştır. Örn: alkol, tütün ürünleri v.s.
     5.Macera-Seyahat Sponsorluğu
Kuruluşların materyal, donanım sağlama ve doğrudan parasal katkı da bulunmasıyla bireysel veya takım olarak dağcılık, dünya rekorları, uzak mesafeli geziler gibi olayları desteklemesi ile macera ve seyahat sponsorluğunda bulunurlar.
Bu tür sponsorluklarda kuruluşların imajı ve vermek istedikleri mesajların uygunluklarına göre destek vermektedirler. Başarılı olan olayları kuruluşlar yapılan anlaşmalara uygun olarak reklam çalışmalarında da kullanabilmektedirler.